Kalokagatia

Vzájemná komunikace odborníka na pohybový systém a klienta je důležitá, protože odborná konzultace klientovi napomůže objasnit skryté faktory nedostatečné regenerace těla.  

Pod pojmem kondice si mnozí z nás asi představí jen kondici našeho fyzického těla. 

Naše fyzická kondice je součástí naší celkové kondice. A celková kondice v bio-psycho-sociálním pojetí wellness je teprve odrazem našeho celkového zdraví. V duchu kalokagatie jde o rovnováhu těla a duše a z pohledu současné filozofie o rovnováhu myšlení a cítění. Chápání celkového zdraví se tím zásadně mění.

Naše tělo je jakýmsi barometrem našeho vnímání a prožívání.

Bylo tomu tak již dávno, akorát jsme na to zapomněli. Z historické zkušenosti je známo, že momentální stav pohybového systému a vnitřních orgánů či meridiánů funguje v přímé závislosti na psychickém či emočním stavu organismu. Například pomocí relaxačních technik můžeme ovlivňovat psychiku člověka a funkční pohotovost svalů a vnitřních orgánů. Tato vazba je oboustranná, to znamená, že psychika ovlivňuje funkci svalů v rámci celého těla. 

Tyto historické zkušenosti již potvrzují také nejnovější výzkumy o fungování autonomního vegetativního systému a poodkrývají tak další přímý vliv na jednotlivé orgány a pohybový systém. Například se ukazuje, že fascie jako prostorová pavučina prostupuje celým tělem od kosti až po kůži a obaluje cévy, nervy i svaly. Pomocí fascie jsou ke kostem připojeny i vnitřní orgány. Vyšetření nervosvalové koordinace odhalí zatuhlé fasciální oblasti a pomůže odhalit příčinu tělesné bolesti, zároveň je i informací o našem životním stylu a prožívání.

Prakticky fyzické změny v těle  způsobuje každá emoce, protože pocity již od pradávna připravují náš organismus na akci.  Pokud akce proběhne nebo pokud se změní situace, vše se navrací do rovnovážného stavu. V opačném případě se nerovnováha projeví na našem zdraví. 

Konzultace je jak doplňujícím prvkem jednotlivých procedur tak může být také hlavní regenerační technikou.

 

 

(+420) 604 293 929
Úvodní konzultace zdarma