NÁZORY  KLIENTŮ

 

Ing. K.P. (52 let)

Tento způsob pohybové terapie a konzultací s Vámi byl pro mě efektivní a ucelený. Oceňuji celkový přístup k mému tělu, a to s ohledem na mé možnosti, zkušenosti, cíle i způsob života. Byl to pro mě velký rozdíl oproti jiným rehabilitačním službám, které takto komplexní nebyly. Byla to skvělá zkušenost, která mi pomohla nejen zotavit se z mého zranění ramene, ale také mě naučila se svým tělem ještě lépe rehabilitovat. Pomohla mi lépe si uvědomit své pohybové vzorce a zvyklosti. Své drobné svalové dysbalance, které se při vyšší a vysoké fyzické zátěži vždy projevily, jsem se naučila vyvažovat a pracovat na jejich zlepšení. Díky Vám jsem se po zranění vrátila s radostí zpět ke svým sportovním aktivitám. Tento způsob rekondice bych doporučila každému, kdo má trpělivost, snahu a zájem se aktivně podílet na svém zdraví a zdravém životním stylu.

 

Rodiče juniorské reprezentace mužů v basketbalu 3X3

Chtěli bychom Vám - manželům Krukovým (trenéru reprezentace 3x3 a pohybové specialistce) touto cestou poděkovat, za to, co jste pro čtyři mladé kluky udělali v uplynulých pěti měsících. Trénuji basket několik let, ale s tak osobním přístupem jsem se ještě nesetkal. To co jsme viděli v Debrecenu na vlastní oči, to se jen tak nevidí. Úžasná starost o zraněného hráče a především lidský přístup po dobu celé přípravy. No prostě něco perfektního. L. byl po posledním zápase dost špatný. Když jsem se ho ale ptal a chtěl jsem ho ze špatné nálady dostat, tak mi řekl: že ho strašně mrzí ta porážka ve čtvrtfinále, ale především prý je smutný, že to celé končí, že poslední měsíce byly sice náročné, ale nádherné. My jako rodiče Vám oběma moc děkujeme. Ukázali jste mladým klukům i jejich rodičům, jak se dá sport taky dělat. Ještě jednou velké díky.

 

Ing. P. T. (39 let)

K paní Krukové jsem se dostala po úrazu kolena. Bohužel mé zranění bylo tak nešťastné, že mi po operaci ochrnul stehenní sval a já jsem přes půl roku docházela na různé rehabilitace, abych vůbec mohla normálně fungovat i v oblasti sportu. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla znovu začít rekreačně lyžovat, oslovila jsem p. Krukovou, zda by mi nepomohla "doladit" mou kondici tak, abych se mohla postavit na lyže.

Samozřejmě, že jsem na první konzultaci šla se smíšenými pocity. Prakticky jsem jen věděla, že pomocí mého současného fyzického stavu může více zjistit, jak na tom jsem celkově. Patřím k lidem nedůvěřivým a na co si nelze sáhnout automaticky zařazuji do kategorie "těžko pojímatelné". Ale byla jsem mile překvapena. Zjistila jsem konkrétně, které oblasti přetěžuji a na co bych se měla zaměřit, abych tuto disproporci vyrovnala. Mohu říci, že napoprvé jsem byla velmi unavená, ale později jsem měla pocit úlevy. Je to samozřejmě můj individuální pohled a každý člověk je vnímavý jinak, ale i týdenní pobyt na horách s lyžováním každý den jsem zvládla, což je pro mne velký osobní úspěch.

 

Manager L. K. (34 let)

Velkým přínosem pro mě byly naše rozhovory, které mi pomohly srovnat si některé věci a některé si vůbec uvědomit, a s tím vším začít konstruktivně pracovat. Díky společným rozhovorům jsem se dokázal podívat na věci jinak, což bylo důležité, protože za léta, po která se zabývám sám sebou, jsem do sebe dostal mnoho informací a byl jsem jimi zahlcen. Váš životní postoj je méně obvyklý, informace od vás jsem vnímal jinak, a to mě dokázalo rozpohybovat. Byl jsem schopný vidět nové věci, které jsem předtím neviděl a byl jsem schopný i jednat, což byl pro mě před tím obrovský problém.

Nevím, jak dalece mě ovlivnili pohovory s Vámi. Nevím, jak dalece mě ovlivnila Vaše speciální metoda, kterou aplikujete. Nevím, do jaké míry to byl proces mého zrání, životního i obchodního, do jaké míry to bylo mé nadšení, že se nyní konečně dostávám k tomu, po čem jsem léta toužil a o co jsem léta usiloval. Pro mě byl obrovský přínos Váš celkový přístup ke mně! Byla jste první, kdo mě dokázal vzít takového, jaký jsem, brala vážně i mé cíle a sny, a konstruktivním způsobem jste mě vedla k tomu, abych je dokázal plnit! 

Bylo to přesně to, co jsem u Vás hledal, přesně to, co jsem potřeboval v mé současné fázi života i obchodu. Mnoho věcí jsem pochopil, a jako kdyby se složila skládačka, náhle mi i ty nepříjemné záležitosti dávaly smysl. A celá práce s Vámi v konečném důsledku měla ten efekt, že jsem schopný vnést věci, které jsou pro mne důležité do života. Z mého hlediska nebyla důležitá metoda, kterou jste používala, ale Váš přístup! Přístup k práci, k lidem, k životu, a to je podle mě i ta nejlepší metoda.

 

Trenér M. K. (48 let)

Jsem už 3o let trenér a rukama mi prošlo několik stovek hráčů všech výkonností. Téměř vždy se opakuje jeden a tentýž problém, a to spojit ambice jednotlivce (hráče) a kolektivu (družstva). Na tento problém zcela jistě narazí každý trenér jakéhokoliv kolektivního sportu. Byť se to nezdá, tak je opravdu těžké tento problém vybalancovat a je to ještě těžší pokud máte v družstvu několik vynikajících hráčů a dominantních osobností.

Spolupráce s paní Janou nám umožnila uvědomit si pozici každého člena našeho družstva ve vztahu ke kolektivu, co každý z nás od svého působení v družstvu očekává a jaká je jeho role na celkovém výsledku družstva. Výsledkem bylo zklidnění napjatých interpersonálních vztahů v družstvu, což mělo za následek výrazné zlepšení kvality samotné hry a samozřejmě výsledků. Jsem si jist, že bez odborné spolupráce bychom hledali řešení této situace obtížně a pravděpodobně bychom sáhli k nejjednoduššímu řešení a to k personálním změnám v sestavě družstva, popřípadě k výměně trenéra.

Po několika konzultacích jsme se jako družstvo výrazně zlepšili ve spolupráci a začali jsme efektivně využívat schopností jednotlivých hráčů ve prospěch družstva. V konečném důsledků došlo k uspokojení osobních ambicí jednotlivých hráčů a výraznému zlepšení samotného herního projevu týmu. Máme před sebou ještě hodně práce, ale věřím že kontinuelní spolupráce s paní Janou, přinese trvalé změny v našem týmu, které se projeví v střednědobém horizontu na výsledcích družstva.

(+420) 604 293 929
Úvodní konzultace zdarma