PREVENCE A REKONDICE 

Poskytované služby zahrnují vstupní konzultaci - zohlednění zdravotních rizik a diagnostiku nervosvalové koordinace. Dále klient získá informaci o své fyzické kondici -  svalové rovnováze, kloubní pohyblivosti a rozložení svalové síly. Diagnostika svalů pomůže odhalit náhradní mechanismy ve svalech a  porozumět faktorům, které k obtížím vedly. Vždy záleží na celkovém rozsahu a stupni zatížení svalového systému u klienta a na základě toho je zvolena vhodná technika pro regeneraci nebo rekondici pohybu. 

Fascie tuhnou nejen při nerovnovážném zatěžování pohybového systému, ale především v důsledku nedostatečné práce svalů, které udržují tělo v napřímení. Nevhodné pohybové návyky neumožní tělo zregenerovat. Zvolené neurovaskulární, dechové, uvolňovací, reflexní, neurolymfatické, protahovací a posilovací techniky ovlivní prokrvení a napřímení těla. Taková péče o pohybový systém klienta podpoří docílit rovnováhy pohybového systému a kvality pohybu. Zároveň se zaměřuji na celkovou silovou a kardirespirační zdatnost klienta.

Základem mé metodické práce je cílené cvičení Pilates Clinic Method vyrovnávající odchylky v aktivaci hlubokých svalů a hlubokého stabilizačního systému páteře. Cvičení ovlivňuje koordinaci jednotlivých svalů a regeneraci páteře, kyčelního kloubu, ramenního kloubu či nožní klenby. Postupné zapojení předního, zadního, bočního a spirálního svalového - fasciálního řetězce předchází přetěžování a zvyšuje mobilitu pohybu. Fascie v našem těle, i ty hluboké, potřebují být naplé a především elastické, aby naše tělo mělo sílu a stabilitu pro kvalitní pohyb. 

Regenerace je účinná i po zranění typu podvrtnutí kotníku, přetížení ramenního kloubu, při bolesti v kyčli nebo v klenbě nožní. 

Pokud klient řeší potíže s hmotností nabízím konzultaci pro realizaci vhodného zatížení s vlivem na látkovou výměnu spolu s odhalením nevhodných stravovacích návyků. Ve spolupráci s lékařem informuji své klienty o účinnosti bylin, které mají vliv na harmonizaci organismu.  

 

(+420) 604 293 929
Úvodní konzultace zdarma