MGR. JANA  KRUKOVÁ

Sportovní metodička - specializace regenerace a sport. Absolventka magisterského studia Univerzity Karlovy Fakulty tělesné výchovy a sportu. Obor metodicko-trenérský, státní zkoušky z Filosofie tělesné kultury, Biologie tělesné zátěže a Didaktiky sportovního tréninku. Zaměření studia na prevenci přetížení hybného systému a následnou rekondici v oblasti pohybové regenerace. V rámci své specializace splňuje požadavky masérské kvalifikace a ve své závěrečné práci obhajuje problematiku prevence a korekce svalové nerovnováhy u sportovců. Dále obdržela certifikáty v oblasti regenerace - manuální techniky a terapie - masáž s protažením svalů, analýza pohybu klienta při cvičení a příprava klienta pro optimální provedení cviků. Získala licenci pro využití expertního systému - metodika fyzioterapeutických kroků a absolvovala semináře praktické životní filozofie v rozsahu 72 hodin, sebezkušenostní výcvik v rozsahu 48 a koučování v rozsahu 48 hodin. Jana Kruková je spoluautorkou studijních textů: Tvorba kondičních programů při VŠTVS Palestra Praha, kde působila jako externí pedagog v oboru wellness specialista.

249MGY.jpg 250ZjM.jpg 253ZTY.jpg254MzA.jpg251ZWU.jpg 252NGM.jpg   255OWE.jpg

Po absolvování FTVS UK státní zkoušce z biologie tělesných cvičení (zahrnující fyziologii tělesné zátěže a antropomotoriku), z didaktiky sportovního tréninku (zahrnující biomechaniku pohybu a psychologii koučování) a z filozofie tělesné kultury (zahrnující pedagogiku, sociologii a etiku) jsem se rozhodla své znalosti aplikovat především k hledání příčin vytváření náhradních hybných stereotypů v pohybovém systému, které vznikají v důsledku neúměrného zatěžování daného jedince. Zajímá mě, jak tyto vzniklé blokády hybných stereotypů projevující se napětím či ochablostí svalů lze odstranit. Svou závěrečnou práci jsem obhájila v oblasti zdravotní TV - Odchylky pohybového oparátu po neúměrném zatížení a prevence těchto odchylek. Dnes se zabývám především tím, jak u svých klientů odhalit náhradní hybné stereotypy a najít způsob, aby se svaly mohly opět koordinovaně zapojovat a tělo mohlo opět po zatížení ať už fyzickém či psychickém dostatečně regenerovat. Pro tento účel využívám prostředky účinné regenerace právě v podobě vhodných masážních technik, komunikace s klientem a účinného cvičení odpovídajícího charakteru.

(+420) 604 293 929
Úvodní konzultace zdarma